Za jači sektor usluga

Za jači sektor usluga


Za jači sektor usluga

Jučer, 23. siječnja, održan je prvi webinar u organizaciji EFFAT-a u sklopu projekta Za jače kolektivno pregovaranje u Europi „Jači sektor usluga“.
Seminar je uvodno otvorio zamjenik glavnog tajnika EFFAT-a Enrico Somaglia, nakon čega je riječ preuzeo Torsten Muller, viši istraživač u području kolektivnog pregovaranja, plaća i sindikata u Europi pri Europskom sindikalnom institutu, koji je predstavio svoje istraživanje o stanju kolektivnih pregovora u sektoru usluga u Europi i Direktivu o primjerenoj minimalnoj plaći koja bi trebala poslužiti kao alat za poboljšanje uvjeta rada u sektoru usluga.
Nakon njega je Diletta Porcheddu, stručnjakinja za europsko radno zakonodavstvo, industrijske odnose i socijalno zakonodavstvo, moderirala raspravu o glavnim izazovima i preprekama kolektivnom pregovaranju u sektoru usluga u Europi. 
Uslijedila je rasprava predstavnika zemalja članica od kojih su predstavnici Irske, Hrvatske, Švedske, Francuske i Njemačke predstavili svoje modele kolektivnog pregovaranja, glavne izazove s kojima se svaka zemlja suočava kada je u pitanju kolektivno pregovaranje i na koji način tim izazovima pristupiti.
Ispred Sindikata turizma i usluga Hrvatske naš model kolektivnih pregovora i izazove s kojima se susrećemo prezentirala je Maja Mirt, koordinatorica za odnose s javnošću i međunarodnu suradnju.