Sigurne na radnom mjestu, slobodne od zlostavljanja!

Sigurne na radnom mjestu, slobodne od zlostavljanja!


Sigurne na radnom mjestu, slobodne od zlostavljanja!

Ženska mreža Hrvatske, Ženska sekcija Savez samostalnih sindikata Hrvatske i CESI - Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje u suradnji s drugim ženskim organizacijama i inicijativama organiziraju simboličnu javnu akciju „Sigurne na radnom mjestu, slobodne od zlostavljanja!“ u povodu Međunarodnog dana žena 8. marta u 10:30 sati na Trgu sv. Marka ispred Vlade RH.

Rodno utemeljeno nasilje, zlostavljanje i spolno uznemiravanje na radu su najčešći oblici diskriminacije i kršenja radnih prava žena.

Sindikalne povjerenice u svom radu dobivaju upravo najveći broj prijava rodno utemeljenog nasilja, zlostavljanja i spolnog uznemiravanja na radu.

Agencija EU-a a za temeljna prava (FRA) procjenjuje u rezultatima svog istraživanja da je do 75 posto žena u Europskoj uniji u profesionalnom svojstvu ili na položajima najvišeg menadžmenta doživjelo seksualno uznemiravanje tijekom života (FRA, 2014.).

Prema istraživanju koje je provela nezavisna stručnjakinja Dunja Bonacci Skenderović udio žena koje su doživjele spolno uznemiravanje na radnome mjestu je 73%. Većina žena doživjela je više oblika spolnog uznemiravanja i nasilja, od neželjenih seksualnih primjedbi do pokušaja silovanja ili silovanja te od strane više osoba. Žene su uobičajena meta zlostavljanja na radnom mjestu!

Samo 16% prijavilo je uznemiravanje zbog nedostatka povjerenja u sustav zaštite i straha od odmazde. Zbog toga u povodu 8. marta tražimo da Hrvatska žurno ratificira Konvenciju 190 Međunarodne organizacije rada protiv nasilja i uznemiravanja i da djelatno provede zaštitu od takvog kršenja radnih prava žena.

Vladi Republike Hrvatske uručit ćemo zahtjeve vezano za hitno rješavanje ovog gorućeg problema žena.

Akciju organiziraju:

Ženska mreža Hrvatske:

Udruga Adela

Autonomna ženska kuća Zagreb

Centar za ženske studije

Cenatr za građansku hrabrost – HRABRE SESTRE

Centar za građanske inicijative Poreč

Centar za žene ROSA

Delfin Zamir

Centar za društveno-humanistička istraživanja Zadar

Centar Idem Ija Mali Lošinj

Desa Dubrovnik

Udruga Domine

Koordinacija ženskih grupa SEKA

Lezbijska grupa Kontra

Nansen dijalog centar

OAZA Beli Manastir

Projekt građanske demokratske inicijative Beli Manastir - P.G.D.I.

Sigurna mjesta

Udruga Sofija za osnaživanje, zaštitu i promicanje ljudskih prava

SOS Rijeka - centar za nenasilje i ljudska prava

SOS Virovitica

Udruga građana "TARA" Ličko Petrovo Selo

Udruga Brod

Udruga HERA Križevci– za zaštitu i promicanje ljudskih prava

Udruga žena Dalj

Udruga Žena Nit Korenica

Udruga žena Romkinja u Hrvatskoj „Bolja budućnost“

Udruga žena Vukovar

Ženska grupa Donji Lapac

Ženska grupa Split

Ženska pomoć sada – SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja

ŽENSKA UDRUGA IZVOR Tenja

Ženska sekcija SSSH

CESI - Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje

Udruga žena " Iris" Bjelovar

Udruga PaRiter

RODA - Roditelji u akciji

Spasime

Udruga Domino

Solidarna - zaklada za ljudska prava i solidarnost

Ženska grupa Karlovac Korak- Odjel za razvoj i projekte

Ženska soba

One Billion Rising Croatia

Sindikat novinara Hrvatske

U Dobroj Vjeri