Potpisani sporazumi o materijalnim pravima za Valamar Rivieru i Imperial Rivieru

Potpisani sporazumi o materijalnim pravima za Valamar Rivieru i Imperial Rivieru


Potpisani sporazumi o materijalnim pravima za Valamar Rivieru i Imperial Rivieru

Za radnike Valamar Riviere d.d. i Imperial Riviere d.d. sindikati koji djeluju u društvima ispregovarali su s predstavnicima uprava znatne materijalne pogodnosti.

Tako su 29. studenog predstavnici SIKiD i Sindikata turizma i usluga Hrvatske za oba društva sklopili sporazume kojima se Poslodavac obvezuje za 2023. godinu isplatiti trinaestu plaću u neto iznosu od 700 EUR stalnim radnicima Društva i radnicima u radnom odnosu na određeno vrijeme u cjelogodišnjem radu (zadnji potpisani ugovor u trajanju od 12 mjeseci) koji će biti u radnom odnosu na dan 1. prosinca 2023. godine. Radnicima kojima je radi odlaska u mirovinu prestao radni odnos tijekom 2023. isplatit će se 58 EUR za svaki odrađeni mjesec na ime 13. plaće.

Poslodavac se obvezao isplatiti prigodnu nagradu (božićnicu) radnicima za 2023. godinu. Božićnica u novcu u neto iznosu od 300 EUR  bit će isplaćena stalnim radnicima i radnicima u radnom odnosu na određeno vrijeme u cjelogodišnjem radu (zadnji potpisani ugovor u trajanju od 12 mjeseci) koji su u radnom odnosu na dan 1. prosinca 2023. godine. Radnicima kojima je radi odlaska u mirovinu prestao radni odnos tijekom 2023. isplatit će se 25 EUR za svaki odrađeni mjesec na ime božićnice. Božićnica u novcu u neto iznosu od 200 EUR – bit će isplaćena stalnim sezoncima koji su imali potpisani ugovor o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove u 2023. i koji su odradili ugovornu obavezu od minimalno 6 mjeseci u sezoni 2023. Božićnica u novcu u neto iznosu od 140 EUR bit će isplaćena radnicima s kojima je zaključen ugovor o radu na određeno vrijeme za sezonske poslove (sezonci) u trajanju 6 mjeseci i više i efektivno su radili u sezoni 2023. Božićnica u novcu u neto iznosu od 70 EUR bit će isplaćena radnicima s kojima je zaključen ugovor o radu na određeno vrijeme za sezonske poslove (sezonci) u trajanju od 2 do 6 mjeseci i efektivno su radili u sezoni 2023. Neće biti uključeni radnici koji su u navedenom razdoblju otkazali/raskinuli ugovor o radu (jednostrani otkaz radnika, sporazumni raskid) i oni kojima je poslodavac otkazao ugovor o radu zbog skrivljenog ponašanja ili povrede ugovornih obveza iz radnog odnosa (redovni ili izvanredni otkaz).

Poslodavac će dodijeliti Valfresco poklon bon - dar u naravi u vrijednosti u maksimalnom neoporezivom iznosu od 132,73 EUR svim radnicima u oba društva zaposlenima ugovorom o radu koji su u radnom odnosu na dan 1. 12. 2023. godine.

Poslodavac će isplatiti dar djetetu u maksimalnom neoporezivom iznosu od 132,73 EUR svim radnicima obaju društava zaposlenima ugovorom o radu koji su u radnom odnosu na dan 1. 12.  2023. godine. Dar djetetu se isplaćuje za dijete do navršenih 15 godina života.

Poslodavc će isplatiti jubilarne nagrada za 2023. godinu sukladno odredbama Kolektivnog ugovora Društva.

Prigodne i druge nagrade i darovi isplatit će se i/ili uručiti do kraja prosinca 2023. godine, a jubilarna nagrada zajedno s plaćom za mjesec studeni 2023.