Potpisan Dodatak KU u Hotelu Split u Splitu

Potpisan Dodatak KU u Hotelu Split u Splitu


Potpisan Dodatak KU u Hotelu Split u Splitu

Sindikat Turizma i usluga Hrvatske, Sindikalna podružnica „HOTEL SPLIT D.D.“ i Uprava trgovačkog društva HOTEL SPLIT d.d. dana 1. travnja 2024. godine sklopile su Dodatak Kolektivnom ugovoru sukladno kojem osnovna bruto plaća za najjednostavnije poslove označene koeficijentom 1,00 ne može biti niža od 560,09 EUR-a (što podrazumijeva da predmetni iznos od 560,09 EUR-a predstavlja osnovicu plaće).“

Utvrđeno je i da će poslodavac u razdoblju od 1. svibnja 2024. godine do 31. listopada 2024. godine svim radnicima koji ostvare više od 70 % mjesečnog fonda sati (u preraspodijeljenom radnom vremenu), isplatiti nagradu za radne rezultate u iznosu od 140,00 EUR za svaki mjesec rada u predmetnom razdoblju, temeljem posebne odluke.

Utvrđeno je i da se poslovi radnog mjesta „sobarica“ i radnog mjesta „nadzornica“, za vrijeme važenja ovog Dodatka Kolektivnom ugovoru, a kada se obavljaju u preraspodijeljenom radnom vremenu, obavljaju u otežanim uvjetima, u smislu odredbe članka 77. Kolektivnog ugovora. Poslodavac će stoga, posebnom odlukom, utvrditi povećanje osnovne plaće (dodatak) za otežane uvjete rada, i to za sve sate koje radnik zaposlen na radim mjestima „sobarica“ i „nadzornica“ obavi preko fonda od 40 sati tjedno (dakle, kada radnik radi u preraspodijeljenom radnom vremenu, do najviše 60 sati tjedno).

Pored toga, poslodavac će poduzeti sve razumne napore da, u okviru planiranja radnog vremena, vodi računa da se radnicima zaposlenima na radim mjestima „sobarica“ i „nadzornica“ omogući organizacija rada u pet radnih dana, ukoliko radnici to budu zahtijevali i ukoliko prilike to budu dozvoljavale.

Posebnom odlukom poslodavca radnicima će biti isplaćena prigodna nagrada (božićnica) za 2024. u iznosu 400,00 EUR-a, a bit će isplaćena najkasnije do 24. prosinca 2024. godine.

Krajem listopada 2024. godine sindikat i poslodavac će nastaviti pregovore oko mogućnosti isplate daljnje stimulativne nagrade za radne rezultate radnicima.

Dodatak KU u ime STUH-a potpisao je Srđan Fabijanac, sindikalni povjerenik u Hotelu Split.