Potpisan Aneks Kolektivnom ugovoru za Jelsu d.d.

Potpisan Aneks Kolektivnom ugovoru za Jelsu d.d.


Potpisan Aneks Kolektivnom ugovoru za Jelsu d.d.

Jelsa, 7. lipnja 2024. – Dovršeni su kolektivni pregovori između Sindikata i poslodavca u Jelsi d.d. i potpisan Aneks Kolektivnom ugovoru. Aneksom je je ugovorena nova obračunska osnovica u visini od 36 % prosječne bruto plaće za 2023. godinu u iznosu od 570,24 EUR i novi Tarifni prilog s korekcijom koeficijenata, u svrhu usklađenja s Kolektivnim ugovorom ugostiteljstva. Osim navedenog, dogovoren je obračun i isplata razlike plaće za prethodnu godinu iz osnova neusklađenosti obračunske osnovice i dodatak za radni staž za radnike koji imaju ugovor o radu s ugovorenom fiksnom bruto plaćom.

S obzirom na to da se potpisani Aneks odnosi na razdoblje od 1. svibnja 2024.  do 31. prosinca 2024. stranke potpisnice Kolektivnog ugovora su dogovorile daljnji socijalni dijalog i pregovore u listopadu ove godine oko nove cijene rada, odnosno nove obračunske osnovice i Tarifnog priloga.

U pregovorima su ispred Sindikata turizma i usluga Hrvatske sudjelovali regionalni povjerenik Lovre Raffanelli, sindikalni povjerenik Matko Sarjanović,  tajnica i pravna savjetnica Sunčica Benović i pravnik Goran Bulić.