GSV: Reguliranje dodatnih prava za članove sindikata u odnosu na nečlanove

GSV: Reguliranje dodatnih prava za članove sindikata u odnosu na nečlanove


GSV: Reguliranje dodatnih prava za članove sindikata u odnosu na nečlanove

Na inicijativu Sindikata turizma i usluga Hrvatske na Sjednici Gospodarsko - socijalnog vijeća (GSV) održanoj 18. lipnja 2024., Mladen Novosel, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, predložio je, a Gospodarsko - socijalno vijeće usvojilo prijedlog o obnovi rasprave i u konačnici reguliranja ugovaranja dodatnih prava za članove sindikata u odnosu na nečlanove sindikata. Podsjetimo da GSV čine predstavnici Vlade RH, poslodavaca i sindikata.

Naime, nakon što je Ustavni sud RH ukinuo odredbu Zakona o radu o pravu na ugovaranje dodatnih prava za članove sindikata, STUH je, kao članica Europske konfederacije sindikata radnika u prehrambenoj industriji, poljoprivredi i turizmu, EFFAT, pokrenuo istu inicijativu na europskom nivou, smatrajući da se radi o temeljnom pravu i slobodi ugovaranja prava članova sindikata i da ono ne predstavlja diskriminaciju u odnosu na nečlanove koji koriste sve povlastice ugovorene kolektivnim ugovorima, a da pri tome putem članarine ne participiraju u financiranju sindikata koji im to omogućuje.

Na sjednici GSV-a usvojena je odluka o formiranju radne grupe koja će pristupiti izradi novog zakonskog prijedloga koji će odgovoriti na opravdane zahtjeve članova sindikata i pri tome biti sukladan pozitivnim zakonskim propisima RH i EU.

foto: freepik.com