Kolektivni ugovori

Kolektivni ugovori

*Pretraživanje obuhvaća: naziv
Sortiranje klikom na naziv stupca s ikonom
Dokument (preuzimanje) Veličina Datum
KOLEKTIVNI UGOVOR ZA PUTNIČKE AGENCIJE 155.09 KB 136690750725.04.2013.
TARIFNI DODATAK KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA PUTNIČKE AGENCIJE 62.31 KB 136690749525.04.2013.
DODATAK KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA PUTNIČKE AGENCIJE 102.69 KB 136690748425.04.2013.
KOLEKTIVNI UGOVOR UGOSTITELJSTVA 194.75 KB 142382323613.02.2015.
Odluka o proširenoj primjeni KUU 19.8 KB 143384800209.06.2015.
Dodatak I KUU evidentiran 10 2015 1.62 MB 145276323414.01.2016.
KOLEKTIVNI UGOVOR UGOSTITELJSTVA 2015. -pročišćeni tekst za NN 65.88 KB 145276327814.01.2016.
Odluka proširenje Dodatka I. KU ugostiteljstva 123.94 KB 145276329614.01.2016.
NN 36/2018 (18.4.2018.), Kolektivni ugovor ugostiteljstva 42.07 KB 152448019023.04.2018.
ODLUKA O PROŠIRENJU PRIMJENE KUU 13.45 KB 152957597121.06.2018.
Dodatak I o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva 521.19 KB 155290572518.03.2019.
Odluka o proširenju primjene Dodatka I o izmjenama i dopunama KUU 21.46 KB 155748330610.05.2019.
Kolektivni ugovor ugostiteljstva, 20.12.2019., NN 5/20 70.98 KB 157838858907.01.2020.
Sporazum sindikati i HUP, 8.6.2020. 18.7 KB 159350793230.06.2020.
Aneks KUU 8.3.2021. 361.8 KB 161849765615.04.2021.
Kolektivni ugovor ugostiteljstva 11.4.2022. NN 50/2022 36.73 KB 165121808129.04.2022.
Odluka o proširenoj primjeni KUU, svibanj 2022. 18.23 KB 165726832208.07.2022.
Tumačenje čl. 30. st. 1. Komisije za tumačenje KUU, a vezano za povećanje minimalne plaće od 1. 1.2023. 237.24 KB 167239090530.12.2022.
Dodatak I o izmjenama i dopunama KOLEKTIVNOG UGOVORA UGOSTITELJSTVA sklopljenog dana 11. travnja 2022. godine 208.75 KB 168510019926.05.2023.
Odluka o proširenju primjene Dodatka I o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva 45.23 KB 168897862110.07.2023.
Novi Kolektivni ugovor ugostiteljstva, 12.3.2024. 171253440008.04.2024.
Odluka o proširenju primjene Kolektivnoga ugovora ugostiteljstva 171460800002.05.2024.