04.11.2021

Za oporavak turizma najvažnije je zadržati radnike do sljedeće sezone, a to podrazumijeva daljnju podršku vlade

Danas, 4. studenog, Ministarstvu turizma i sporta i Ministarstvu rada i socijalne skrbi upućeni su zaključci s održane sjednice Socijalnog vijeća za turizam i zatražen je sastanak s predstavnicima ministarstva.

Na održanoj sjednici SVT-a socijalni partneri u turizmu (predstavnici HUP-Udruge ugostiteljstva i turizma te sindikata u turizmu STUH-a i SIKD-a) raspravljali su o stanju u turističkom sektoru, ograničenjima u zapošljavanju i nedostacima radne snage te potrebnim novim rješenjima i mjerama za zadržavanje radnih mjesta do turističke sezone 2022.

Glavni zaključak socijalnih partnera je kako je za opravak turizma najvažnije zadržati radnike do turističke 2022. godine, a da bi se u tome uspjelo bit će nužna daljnja podrška Vlade i donošenje novih mjera u narednom periodu.

„Naredni period treba iskoristiti za edukaciju radnika u turizmu, stalnih sezonaca i sezonskih radnika kako bi se što bolje pripremili za turističku 2022. godinu. Edukacija radne snage i zadržavanje ljudi u sektoru ključni su za pripremu iduće turističke godine. Zato je potrebno kreirati nove mjere i osigurati financijsku podršku Vlade, svim naporima turističkog sektora usmjerenih na oporavak tržišta rada i višu kvalitetu pruženih usluga u turizmu. Turizam ulazi u fazu opravka s velikim gubicima te je za brži oporavak nužna određena financijska podrška države i u narednom periodu. S takvim mjerama i kroz veću kvalitetu turističkih usluga, temeljem edukacije radnika, osigurat će se i veća konkurentnost hrvatskog turizma te omogućiti više plaće i bolji uvjeti rada“, zajednički je stav socijalnih partnera u turizmu.

Aktualni negativni trendovi na tržištu rada u vidu nedostatka radne snage, koje je dodatno produbila Covid[1]kriza i zbog koje je turistička sezona ove godine započela znatno kasnije nego u normalnim godinama poslovanja, ne omogućavaju dovoljan fond sati rada da bi poslodavci financijski mogli pokriti zadržavanje radnih odnosa kroz zimski period niskog turističkog prometa. Nužno je zadržati kvalificirane radnike i radnike s iskustvom kako bi se zadržali kvalitetni djelatnici u turizmu i ugostiteljstvu te kako bismo se uspješno pripremili za sezonu 2022. i naredne sezone. Naime, procjena je da će sezonski radnici koji imaju ugovore na određeno vrijeme, uglavnom do rujna i listopada 2021., godine morati tražiti drugi posao izvan turizma ili migrirati u druge europske države. S obzirom na to, postoji veliki rizik da se sezonski radnici neće vratiti na posao za turističku sezonu 2022. godine. Zato je bitno hitno reagirati i provesti nekoliko mjera s ciljem oporavka tržišta rada u turizmu među kojima će za turistički sektor najvažnije biti uspostaviti određeni vid potpora tijekom zimskog perioda kako bi se i dalje zadržala radna mjesta i spriječila otpuštanja.

Situacija na tržištu rada je takva da, osim broja izvršitelja, potencijalni radnici u pravilu ne raspolažu s dovoljnom razinom vještina u odnosu na potrebe i zahtjeve tržišta. Stoga je potrebno provesti niz mjera za jačanje ljudskih kapaciteta obrazovanjem, u skladu s potrebama tržišta rada, a posebno je važno naći mjere s kojima će se promijeniti percepcija i povećati atraktivnost rada u ugostiteljstvu i turizmu. Edukacija radnika presudna je za kvalitetu radne snage u turizmu te je potrebno uložiti značajne napore na ovom području. Socijalno vijeće za turizam stoga predlaže kreiranje nove mjere prilagođene specifičnosti i sezonskom poslovanju turizma u okviru mjera obrazovanja/osposobljavanja/usavršavanja. Iako određeni oblici ovih mjera već postoje u okviru postojećeg kataloga mjera koje provodi HZZ, potrebna je njihova nadogradnja i/ili preinaka kako bi bile primjerenije trenutnoj, post-covid, situaciji na tržištu rada te kako bi bile usmjerene ka onim zanimanjima u kojima je nedostatak adekvatne radne snage najizraženiji.

Također, socijalni su partneri uputili i prijedloge za unaprjeđenje mjere Stalni sezonac. Uz ograničenje i pitanje trajanja sezonskog rada u ovoj godini kao uvjeta za korištenje ove mjere u provedbi do izražaja dolazi nekoliko problema koji smanjuju motiviranost radnika za prihvaćanje statusa stalnog sezonca, a primarno su to visina naknade za vrijeme produženog mirovinskog osiguranja i nemogućnost dodatne zarade i rada u tom periodu. Stoga i imajući u vidu kako je status stalnog sezonca potpuno drugačiji od nezaposlenih osoba te kako je primarni cilj ove mjere stabilnost radnih odnosa i povratak na rad istome poslodavcu iduće i narednih godina važno je hitno provesti prilagodbu provedbenih uvjeta. Najvažnije je omogućiti korištenje mjere Stalni sezonac iznimno za sezonske radnike koji su u ovoj sezoni radili kraće od 6 mjeseci te povećati broj mjeseci isplate većeg iznosa novčane pomoći.

Nedostatak radne snage koji se značajno povećao tijekom „Covid-krize“ brojčano i kvalitativno, predstavlja jedno od najvećih ograničenja za održiv nastavak poslovanja, održanje konkurentskog položaja te brzi oporavak turizma i hrvatskog gospodarstva u 2022. godini. Mjere za opravak tržišta rada preduvjet su oporavka turizma, a time i najvažnija mjera za oporavak cjelokupnog gospodarstva. Stoga i obzirom na važnost donošenja odluka o navedenim mjerama socijalni partneri apeliraju za njihovo hitno razmatranje i implementaciju. Naime, najkasnije se do početka listopada mora znati na koje se mjere države može računati da bi se znalo koje su financijske mogućnosti jer sada poslodavci u turizmu donose odluke i planove zadržavanja radnika u sektoru do iduće sezone.

„Kroz potpore za očuvanje radnih mjesta uložena su značajna financijska sredstva  kojima su sačuvana brojna radna mjesta i najveća bi šteta bila u ovoj fazi ne učiniti dodatne korake da se radna mjesta u turizmu sačuvaju do turističke 2022. godine.

Slijedom navedenog članovi SVT predložili su zajednički sastanak s predstavnicima Ministarstva turizma i sporta, Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje do kraja studenoga 2021.

Predsjednik Socijalnog vijeća za turizam

Eduard Andrić

Kolektivni ugovori

  • Odluka o proširenju primjene Dodatka I o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstvaPreuzmi
  • Dodatak I o izmjenama i dopunama KOLEKTIVNOG UGOVORA UGOSTITELJSTVA sklopljenog dana 11. travnja 2022. godinePreuzmi
  • Tumačenje čl. 30. st. 1. Komisije za tumačenje KUU, a vezano za povećanje minimalne plaće od 1. 1.2023.Preuzmi
  • Odluka o proširenoj primjeni KUU, svibanj 2022.Preuzmi

Anketa

Možete li sa svojom plaćom pokriti porast životnih troškova?
Pogledajte ostale ankete