26.03.2022

U pripremi izrada Prijedloga kolektivnog ugovora za JU NP Paklenica

Dana 25. ožujka 2022. u službenim prostorijama JU NP Paklenica u održan je sastanak  predstavnika Sindikata turizma i usluga Hrvatske s Anjom Bagarić, glavnom savjetnicom u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja i Natalijom Andačić, ravnateljicom JU NP Paklenica radi dogovora o aktualnoj situaciji i sadržaju kolektivnog ugovora za koji je STUH pokrenuo inicijativu za pregovore u veljači ove godine.

Predsjednik STUH -a Eduard Andrić naglasio je potrebu boljeg reguliranja materijalnih prava radnika kroz  kolektivni ugovor  kojim će se posebno urediti specifičnosti uvjeta rada u JU NP Paklenica i s tim u vezi prava na adekvatne dodatke na plaću radnika. Sukladno navedenom, Sunčica Benović, tajnica i pravna savjetnica STUH-a  pripremit će za prvi krug pregovora, koji će se održati 13.travnja 2022. u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja,  Prijedlog kolektivnog ugovora, uz analizu postojećih radnih mjesta i visine dodataka za uvjete rada.

Kolektivni ugovori

  • Kolektivni ugovor ugostiteljstva 11.4.2022. NN 50/2022 Preuzmi
  • Aneks KUU 8.3.2021.Preuzmi
  • Sporazum sindikati i HUP, 8.6.2020.Preuzmi
  • Kolektivni ugovor ugostiteljstva, 20.12.2019., NN 5/20Preuzmi

Anketa

Mislite li da bi članovi sindikata trebali imati dodatna prava u koletivnim ugovorima u odnosu na ostale zaposlene?
Pogledajte ostale ankete