05.11.2019

Snažniji sindikati u jugoistočnoj Europi Za jednu Europu s pravednim plaćama za sve radnike Zajednički stav/Deklaracija

EFFAT-OVO REGIONALNO VIJEĆE SINDIKATA U JUGOISTOČNOJ EUROPI  ZA SURADNJU, SOLIDARNOST I PODRŠKU
 
Snažniji sindikati u jugoistočnoj Europi
Za jednu Europu s pravednim plaćama za sve radnike
 
Zajednički stav/Deklaracija
 
1. Ujedinjeni u našoj nepokolebljivoj obrani mira, solidarnosti i socijalne pravde u regiji i u Europi;
2. Svjesni štete koju su pretrpjela radnička prava u našoj regiji u posljednja dva desetljeća kada se socijalni dijalog ne priznaje ni ne poštuje;
3. Odlučni u našem zagovaranju za 10% radnika u Europi koji su siromašni makar imaju posao, kao i za tradicionalno slabo plaćene radnike u sektorima poljoprivrede, prehrambene industrije i turizma (u kojima je postotak siromašnih čak i veći od 10%), sektorima koji su posebno krivi za povećani rast nesigurnih oblika zapošljavanja, sezonski rad i pojačano demografsko starenje; 
4. Uvjereni u potrebu preusmjeravanja europskog gospodarstva u korist radne snage, dalje od koristi kapitala, osiguravanjem adekvatnih mehanizama za jamčenje rasta plaća radnika i dostojanstvenih uvjeta rada i zapošljavanja;
5. Kao odgovor na dugogodišnje nepravedne plaće radnika u jugoistočnoj Europi (na primjer 1,70 eura u Bugarskoj) koje rezultiraju „odljevom mozgova“ s istoka na zapad, socijalnim dampingom i raširenim iskorištavanjem radne snage;
6. Usredotočeni na potrebu povećanja plaća radi suzbijanja siromaštva zaposlenih ljudi i socijalno-ekonomskih nejednakosti te povećanja produktivnosti i socijalne kohezije;
7. Zalaganjem za europsko gospodarstvo u kojem radni ljudi imaju priznanje i poštovanje koje zaslužuju;  
 
Mi, sindikati članice EFFAT-a iz središnje, istočne i jugoistočne Europe, ujedinjeni pod EFFAT-ovom zastavom, izjavljujemo da:
Radnici više ne mogu dozvoliti najnižu plaću za rad u bilo kojem strateškom sektoru u Europi.
Ne prihvaćamo nepravedne plaće radnika u jugoistočnoj Europi. Želimo vidjeti konvergenciju plaća u Europi – koja je preduvjet socijalne pravde. 
Trebamo čvrstu europsku regulativu koja uređuje odredbe o socijalnom dijalogu i jamči pravednu plaću u cijeloj Europi.
Osuđujemo bilo koji oblik eksploatacije radnika u poljoprivredi, prehrambenoj industriji i turizmu, uključujući i sezonskih radnika, te pozivamo na pravedne plaće i dostojanstvene uvjete rada za radnike u tim sektorima u skladu s rastom profita i ekonomskim rastom koji proizlaze iz europskog financiranja i Zajedničke poljoprivredne politike. 
Umjesto poticanja kratkoročnih financijskih interesa, posebno dobitaka za dioničare, želimo vidjeti ponovno ulaganje profita u radnu snagu, u ljudski potencijal, u obliku stručnog usavršavanja, obrazovanja i usavršavanja vještina za poboljšanje znanja o mjerama za zaštitu zdravlja i pojačavanja sigurnosti na radnom mjestu, itd.
Radi upravljanja učincima digitalizacije u našim sektorima, pozivamo da se u kolektivnim ugovorima zajamče posebne mjere koje se tiču rada u jugoistočnoj Europi.
Kao sindikalisti, osuđujemo rasizam u svim njegovim oblicima i sve druge akcije usmjerene na urušavanje naših demokratskih institucija.
Radi postizanja održivog društvenog napretka i radi očuvanja jedinstva Europe, pozivamo na solidarnost i zajedničko djelovanje u cilju sprječavanja erozije socijalnog dijaloga i borbe protiv pokušaja marginalizacije sindikalnog pokreta.
Pozivamo na koordinirano djelovanje radi jačanja suradnje sindikata svih EFFAT-ovih regija, u cilju intenziviranja razmjena informacija i primjera najbolje prakse u području socijalnog dijaloga, plaća i socijalne politike (kao prvi korak - u odnosu na multinacionalne kompanije).
 
5. studenog 2019., Zagreb, Hrvatska
 

Kolektivni ugovori

  • Odluka o proširenju primjene Dodatka I o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstvaPreuzmi
  • Dodatak I o izmjenama i dopunama KOLEKTIVNOG UGOVORA UGOSTITELJSTVA sklopljenog dana 11. travnja 2022. godinePreuzmi
  • Tumačenje čl. 30. st. 1. Komisije za tumačenje KUU, a vezano za povećanje minimalne plaće od 1. 1.2023.Preuzmi
  • Odluka o proširenoj primjeni KUU, svibanj 2022.Preuzmi

Anketa

Možete li sa svojom plaćom pokriti porast životnih troškova?
Pogledajte ostale ankete