30.10.2023

Sindikalno - akltivistički vikend za mlade

Sindikalno - aktivistički vikend za mlade održan je 20. i 21. listopada 2023. godine u organizaciji  Sekcije mladih SSSH, uz podršku Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) i Zaklade Friedrich Ebert (FES). Program je imao ambiciozne ciljeve i pružio je značajno iskustvo za razvoj mladih sindikalnih aktivista. U ime Sekcije mladih STUH-a sudjelovao je Luka Rašin.

Ciljevi programa obuhvaćali su:

  1. povezivanje i umrežavanje mladih aktivista iz različitih sindikata udruženih u SSSH, što je omogućilo razmjenu iskustava i ideja među sudionicima,
  2. raspravu o percepciji sindikata i principima organiziranja, kako bi se bolje razumjela uloga sindikata u današnjem društvu,
  3. izgradnju vještina za sindikalno-aktivistički rad, kroz različite radionice i edukativne sesije,
  4. analizu suvremenih izazova na tržištu rada i pronalaženje sindikalnih odgovora na ove izazove,
  5. razgovor i panel raspravu o potrebama i ulozi mladih radnika u sindikatu, kako bi se osiguralo adekvatno predstavljanje interesa mladih članova.

Program je vodila i moderirala Nediljka Junaković, stručna suradnica za edukaciju i mlade u SSSH, i Sunčica Brnardić, izvršna tajnica za radno i socijalno pravo u SSSH. Njihovo stručno vođenje doprinijelo je uspješnom ostvarivanju ciljeva programa.

Kroz aktivno sudjelovanje u radionicama, raspravama i panelima, stekao sam dublje razumijevanje sindikalnih pitanja i izgradio vještine koje će mi biti korisne u budućem sindikalnom radu. Osim toga, povezao sam se s mladim aktivistima iz različitih sindikata, stvarajući važne kontakte i mrežu podrške.

Sindikalno - aktivistički vikend za mlade bio je inspirativno iskustvo koje me potaknulo da se dalje angažiram u sindikalnom pokretu i radim na ostvarivanju prava i interesa radnika. Hvala organizatorima na prilici da sudjelujem u ovom vrijednom događaju.

Luka Rašin

Kolektivni ugovori

  • Odluka o proširenju primjene Dodatka I o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstvaPreuzmi
  • Dodatak I o izmjenama i dopunama KOLEKTIVNOG UGOVORA UGOSTITELJSTVA sklopljenog dana 11. travnja 2022. godinePreuzmi
  • Tumačenje čl. 30. st. 1. Komisije za tumačenje KUU, a vezano za povećanje minimalne plaće od 1. 1.2023.Preuzmi
  • Odluka o proširenoj primjeni KUU, svibanj 2022.Preuzmi

Anketa

Možete li sa svojom plaćom pokriti porast životnih troškova?
Pogledajte ostale ankete