14.11.2022

REZOLUCIJA O UJEDINJAVANJU SINDIKATA TURIZMA I USLUGA HRVATSKE I SINDIKATA ZAPOSLENIH U POLJOPRIVREDI, PREHRAMBENOJ I DUHANSKOJ INDUSTRIJI I VODOPRIVREDI HRVATSKE

Diljem svijeta sindikati se desetljećima suočavaju s nizom vanjskih i unutarnjih izazova, u rasponu od

od neprijateljskog ekonomskog okruženja i političkih sustava, preko opadanja članstva pa sve do nedavne pojave pandemije, a sada i rata u Ukrajini, koji su uzdrmali temelje svjetskih ekonomija, tržišta rada i društvenih interakcija kakve smo dosad poznavali.

Zadnjih nekoliko desetljeća na globalnoj sindikalnoj sceni dolazi do udruživanja sindikata srodnih djelatnosti kako bi radnički interesi lakše nadjačali sve nabrojane izazove.

Unutar Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, između sindikata srodnih djelatnosti, već dugo postoji potreba čvršćeg povezivanja i zajedničkog djelovanja. Svako zajedničko sindikalno djelovanje dovodi do učinkovitijeg ostvarivanja prava i interesa članova. Između Sindikata turizma i usluga Hrvatske (STUH) i Sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji i vodoprivredi Hrvatske (Sindikat PPDIV) postoje mnoge sličnosti, zajednički ciljevi i dugogodišnja želja i potreba za udruživanjem.

Osim što su oba sindikata članice iste udruge više razine - Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, oba pripadaju istoj europskoj sindikalnoj  konfederaciji EFFAT (Europska federacija sindikata prehrambene industrije, poljoprivrede i turizma)i globalnoj sindikalnoj konfederaciji IUF (Međunarodna udruga sindikata prehrambene industrije, poljoprivrede, hotela, restorana, keteringa, duhanske industrije i srodnih djelatnosti).

Djelatnosti STUH-a i Sindikata PPDIV-a blisko nadopunjuju jedna drugu i jedna se na drugu nadovezuju.

Oba sindikata imaju zajedničke ciljeve:

 1. zaštitu i promicanje gospodarskih, socijalnih, stručnih, kulturnih i ostalih interesa svojih članova
 2. zalaganje za razvoj socijalne i pravne države, demokratizaciju i razvoj društva, zaštitu i promicanje ljudskih i sindikalnih sloboda i prava
 3. promicanje zaštite životne i radne sredine u cilju održivog razvoja  i poboljšanja kvalitete života i rada
 4. kolektivno pregovaranje, kako na sektorskoj tako i na razini društava te tarifnu autonomiju radi osiguranja primjerene zarade za dostojanstven života radnika i člana i njegove obitelji
 5. razvijanje radničkog suodlučivanja i zaštite dostojanstva radnika
 6. poticanje obrazovanja i cjeloživotnog učenja
 7. pravodobno i potpuno informiranje članova
 8. stvaranje snažnijeg i respektabilnijeg sindikata u državi
 9. kvalitetnije i potpunije korištenje postojećih organizacijskih struktura i kadrovskih potencijala

Stoga Predsjedništvo STUH-a Dvanaestom kongresu Sindikata turizma i usluga Hrvatske predlaže i daje na usvajanje Rezoluciju o udruživanju Sindikata turizma i usluga Hrvatske i  Sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji i vodoprivredi Hrvatske .

Oba sindikata imaju svoje specifičnosti, organizacijsku strukturu i zaseban identitet, stoga je planirano da se proces udruživanja  provede po načelima federativnog principa  do kraja 2024. godine, uvažavajući ravnopravnost, samostalnost i specifičnosti svakog sindikata,  uz  formiranje  i  jačanje  novih oblika zajedničkog sindikalnog  djelovanja u svim pitanjima od  zajedničkog interesa  na  nacionalnoj i  međunarodnoj razini. 

Za koordiniranje daljnjih aktivnosti u vezi s udruživanjem oformit će se radna skupina koju će činiti predstavnici obaju sindikata.

Zastupnici 12. kongresa STUH-a daju ovlasti Predsjedništvu STUH-a da u predstojećem mandatnom razdoblju poduzima radnje i donosi potrebne odluke u svrhu realizacije cilja – udruživanja sindikata.

 

U Baškoj Vodi, 11. studenog 2022.

Kolektivni ugovori

 • Odluka o proširenoj primjeni KUU, svibanj 2022.Preuzmi
 • Kolektivni ugovor ugostiteljstva 11.4.2022. NN 50/2022 Preuzmi
 • Aneks KUU 8.3.2021.Preuzmi
 • Sporazum sindikati i HUP, 8.6.2020.Preuzmi

Anketa

Mislite li da bi članovi sindikata trebali imati dodatna prava u koletivnim ugovorima u odnosu na ostale zaposlene?
Pogledajte ostale ankete