13.03.2023

Predstavljeno novo istraživanje SSSH: Digitalna transformacija i turizam

SSSH je predstavio rezultate istraživanja i analizu o digitalnoj transformaciji turizma i njegovom utjecaju. Analizu su putem online događaja predstavili dvojica od troje autora studije Predrag Bejaković i Žarko Čižmar, dok su u raspravi sudjelovali predstavnici Sindikata turizma i ugostiteljstva Hrvatske (STUH), Hrvatske udruge poslodavaca, a raspravu je moderirala Dijana Šobota, urednica publikacije. Događanje je održano u okviru projekta „Sindikati za pravedni oporavak“, sufinanciranog sredstvima Europske unije.

Savez samostalnih sindikata Hrvatske u studenom 2022. proveo je istraživanje o učincima digitalne transformacije na radna mjesta i sindikalne aktivnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva, koristeći multimetodski pristup (istraživanje literature; intervjui; fokus grupe i anketa). Analiza donosi pregled trendova, izazova i dosadašnjih rješenja vezanih uz digitalnu transformaciju i tranziciju u turizmu; identificira i evaluira čimbenike koji će utjecati na zaposlenost; razrađuje scenarije budućih trendova; razmatra i ocjenjuje utjecaje digitalne transformacije na sindikalno djelovanje, te donosi preporuke i prijedloge mjera za prilagodbu sindikalnih strategija, politika i djelovanja.

Tehnologije utječu na suvremeni život i poslovanje na sve intenzivniji način, pri čemu su turizam i ugostiteljstvo jedan od prvih sektora koji je digitalizirao poslovne procese na globalnoj razini, a što se značajno intenziviralo tijekom pandemije COVID-19. Svjetska turistička organizacija (UNWTO) je prepoznala izuzetno značenje digitalne transformacije za sektor turizma, te je potaknula izradu Strategije inovacija, investicija i digitalne transformacije turizma čiji je cilj potaknuti digitalizaciju turizma i stvoriti ekosustav inovacija i poduzetništva koji će maksimizirati potencijal sektora u smislu gospodarskoga rasta, otvaranja radnih mjesta i održivoga razvoja.

Tijekom studenoga i prosinca 2022. godine provedeno je anketno online istraživanje na uzorku 73 radnika i na uzorku 62 poslodavca u turizmu i ugostiteljstvu o digitalnoj transformaciji. Ujedno su o toj temi provedene dvije fokus grupe sa sindikalnim povjerenicima i s radnicima. Ciljevi istraživanja bili su usmjereni prikupljanju stavova radnika i poslodavaca, među ostalim, o primjeni digitalnih tehnologija u poduzeću; na koji način one utječu na radne uvjete; koje su vještine pritom potrebne, te koja su očekivanja vezana za budućnost primjene digitalnih tehnologija.

Autori studije su Predrag Bejaković, Sanja Čižmar i Žarko Čižmar.
Istraživanje i priloge možete pogledati na linkovima ovdje:

 

Kolektivni ugovori

  • Odluka o proširenju primjene Dodatka I o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstvaPreuzmi
  • Dodatak I o izmjenama i dopunama KOLEKTIVNOG UGOVORA UGOSTITELJSTVA sklopljenog dana 11. travnja 2022. godinePreuzmi
  • Tumačenje čl. 30. st. 1. Komisije za tumačenje KUU, a vezano za povećanje minimalne plaće od 1. 1.2023.Preuzmi
  • Odluka o proširenoj primjeni KUU, svibanj 2022.Preuzmi

Anketa

Možete li sa svojom plaćom pokriti porast životnih troškova?
Pogledajte ostale ankete