30.08.2022

Poziv za izradu analize o učincima digitalne transformacije na radna mjesta i sindikalne aktivnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva

ZAGREB, 29. kolovoza 2022. - Savez samostalnih sindikata Hrvatske ( SSSH) objavio je poziv za izradu analize o učincima digitalne transformacije na radna mjesta i sindikalne aktivnosti u sektoru turizma i ugostiteljstvaCiljevi analize su unaprijediti razumijevanje sindikata, ali i stručne i šire javnosti, o utjecaju digitalne transformacije na sektor turizma i ugostiteljstva, identificiranjem prilika, izazova i negativnih posljedica na radnike i radna mjesta u sektoru te doprinijeti prilagodbi sindikalnog djelovanja izradom preporuka i prijedloga mjera.

Digitalne tehnologije, posebice sve veća uloga platformi i aplikacija, donose veliku transformaciju industrije turizma, utječući na razne aspekte, pa tako i na radnike i radna mjesta, organizaciju rada, mogućnosti kontrole radnika i mjerenja radnog učinka, oblike, vrstu i trajanje ugovora, kao i na ostale uvjete rada.  Kako bi se osiguralo da digitalna tranzicija i transformacija budu pravedne, tim je procesima potrebno upravljati, što zahtijeva uključenost sindikata u razvoj i provedbu mjera usmjerenih na prilagodbu i zaštitu radnika, njihovih uvjeta rada, ali i prilagodbu načina djelovanja samih sindikata.

Analiza o učincima digitalne transformacije na radna mjesta i sindikalne aktivnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva trebala bi obuhvatiti sljedeće:
• pregled trendova, izazova i dosadašnjih rješenja vezanih uz digitalnu transformaciju i tranziciju u sektoru turizma i ugostiteljstva (na globalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini;
• identifikacija i ocjena čimbenika koji će utjecati na zaposlenost u sektoru, te razrada scenarija budućih trendova u sektoru u smislu kratkoročnog, srednjoročnog i dugoročnog utjecaja na radna mjesta, prilike za otvaranje novih radnih mjesta, oblike i trajanje ugovora, uvjete rada, te potrebne vještine;
• analizira i ocjena utjecaja digitalne transformacije na sindikalno djelovanje (mogućnosti organiziranja radnika, pružanja usluga članovima sindikata, specifičnih tema za kolektivno pregovaranje, sindikalno osposobljavanje i sl.);
• izrada preporuka i prijedloga mjera za prilagodbu sindikalnih strategija, politika i djelovanja, s posebnim naglaskom na sindikalno organiziranje i pružanje usluga članovima.

Više o opisu zadatka, očekivanim ishodima, vremenskom okviru, sadržaju i procesu prijave pogledajte na poveznici.

Prijave je potrebno dostaviti do 20. rujna 2022. na sssh@sssh.hr uz napomenu „Analiza o učincima digitalne transformacije na sektor turizma“.
Ponude s prijedlozima analize bit će ocijenjene sukladno sljedećim kriterijima:
- 30% cijena (neto)
- 30% iskustvo/znanje o temi koja je predmet studije
- 40% koherentnost koncepta.

U slučaju zaprimanja više prijedloga približno jednake kvalitete, s kandidatima će biti održani dodatni sastanci.

Kolektivni ugovori

  • Odluka o proširenju primjene Dodatka I o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstvaPreuzmi
  • Dodatak I o izmjenama i dopunama KOLEKTIVNOG UGOVORA UGOSTITELJSTVA sklopljenog dana 11. travnja 2022. godinePreuzmi
  • Tumačenje čl. 30. st. 1. Komisije za tumačenje KUU, a vezano za povećanje minimalne plaće od 1. 1.2023.Preuzmi
  • Odluka o proširenoj primjeni KUU, svibanj 2022.Preuzmi

Anketa

Možete li sa svojom plaćom pokriti porast životnih troškova?
Pogledajte ostale ankete