12.05.2022

Pleter usluge d.o.o. - reorganizacija Uprave i nova sistematizacija radnih mjesta

Jučer, 11. svibnja 2022. predstavnici Sindikata turizma i usluga Hrvatske: predsjednik Sindikata Eduard Andrić, tajnica i pravna savjetnica Sunčica Benović i sindikalna povjerenica u Pleter uslugama d.o.o. Božica Ivančić održali su u tom Društvu zajednički sastanak s predstavnicima Uprave, na čelu s predsjednicom Uprave Martinom Puljić i predstavnicima ostalih sindikata koji u Društvu djeluju: Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH i Samostalnog vojnog sindikata.
Sastanak je održan kako bi se raspravio Prijedlog Odluke o reorganizaciji upravnog dijela Društva, a koji ima za svrhu uspostavu fleksibilne i efikasne organizacije koja će uspješno odgovoriti na izazove koji se pred Društvo postavljaju.
Predstavnici STUH-a upozorili su predstavnike Uprave na potrebu nove sistematizacije kako bi se plaće zaposlenih u dijelu ugostiteljstva, pripreme hrane i pružanja smještaja uskladile s novim Kolektivnim ugovorom ugostiteljstva, a što je potrebno napraviti najkasnije do kraja svibnja. Na taj će način doći do značajnog povećanaj plaća za radnike u navedinim djelatnostima, a dogovorena je i isplata regresa u visini 1200 kn koja će svim radnicima biti isplaćena u lipnju.
Predstavnici Uprave informirali su Sindikat da se na prijedlogu nove sistematizacije već radi, a da će konačni Prijedlog uputiti Sindikatu na očitovanje do kraja mjeseca svibnja.

Kolektivni ugovori

  • Odluka o proširenoj primjeni KUU, svibanj 2022.Preuzmi
  • Kolektivni ugovor ugostiteljstva 11.4.2022. NN 50/2022 Preuzmi
  • Aneks KUU 8.3.2021.Preuzmi
  • Sporazum sindikati i HUP, 8.6.2020.Preuzmi

Anketa

Mislite li da bi članovi sindikata trebali imati dodatna prava u koletivnim ugovorima u odnosu na ostale zaposlene?
Pogledajte ostale ankete