28.12.2020

Koronakriza: borba za svako radno mjesto!

Pandemija COVID-19 naša je nova stvarnost već više od pola godine. Turistički i ugostiteljski sektor njome su najpogođeniji, a samo u Hrvatskoj to znači mogući gubitak radnog mjesta za oko 80 do 100 tisuća ljudi. U Hrvatskoj je u prvih 9 mjeseci ove godine zabilježen pad u broju dolaska turista od 60 posto u odnosu na prošlu godinu.

Sindikat turizma i usluga Hrvatske je zajedno sa socijalnim partnerima poduzeo niz koraka kako bi se pomoglo turističkom i ugostiteljskom sektoru i kako bi se očuvala radna mjesta.

Već na samom početku pandemije u Hrvatskoj i lockdowna koji nas je zahvatio sredinom mjeseca ožujka STUH je zajedno s HUP-om poslao priopćenje u kojemu su socijalni partneri zatražili hitne i izvanredne mjere pomoći za očuvanje radnih mjera u turističkom i ugostiteljskom sektoru kako bi se u naredna dva mjeseca osigurala likvidnost i kako bi se osigurali uvjeti poslovanja za nastavak turističke godine.  Vladi Republike Hrvatske predložili  su sljedeće:

1. Oslobađanje od obveze plaćanja poreza i doprinosa na plaće za radnike koji su trenutno bez posla i/ili rade u značajno smanjenom intenzitetu, s ciljem očuvanja radnih mjesta i likvidnosti

2. Proširenje i prilagodba mjere Stalni sezonac – smanjenje obveze angažmana u ovoj godini; da se u mjeru mogu uključiti i sezonski radnici koji su trebali započeti s radom, a do sada nisu bili u mjeri; relaksacija uvjeta za provedbu mjere koje se odnose na najmanje održavanje broja zaposlenih osoba

3. Povoljno kreditiranje za likvidnost i/ili razrada modela plaćanja postojećih i budućih obveza (plaćanje kamata, odgoda glavnice) i/ili potpuni moratorij na kreditne obveze određeni vremenski period ovisno o stupnju ugroze

4. Smanjenje PDV-a i odgoda plaćanja poreza; smanjenje drugih fiskalnih i parafiskalnih obveza, koncesijskih naknada te javnih davanja prema JLS

5. Aktivan pristup RH i korištenje predviđenih mjera za pomoć turističkom sektoru iz EU sredstava

Kada je riječ o desetak tisuća sezonskih radnika koji nisu uspjeli započeti s planiranim poslom na početku, u predsezoni socijalni su partneri Vladi RH  predložili sljedeće mjere: uvođenje naknade za čekanje na posao u visini 70 % prosječne plaće RH o proširenje mjere stalni sezonac na sve koji su trebali biti zaposleni za period čekanja na zaposlenje od 1. travnja nadalje.

 Samo četiri dana nakon priopćenja, 20. ožujka 2020., donesena je odluka  Stalni sezonac - Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19). Stalni sezonac je mjera čiji je cilj financijska podrška radnicima koji su zaposleni samo tijekom sezone, a drugi dio godine nisu zaposleni. Mjera je bila dostupna poslodavcima iz svih djelatnosti koji tijekom godine imaju razdoblja smanjenog obujma posla zbog sezonskog obilježja poslovanja. Cilj mjere bila je financijska podrška radnicima – sezoncima u razdoblju kada ne rade, a kako bi se osigurala potrebna radna snaga poslodavcima iz svih djelatnosti koji tijekom godine imaju razdoblja smanjenog obujma posla zbog sezonskog obilježja poslovanja, a trajanje mjere određeno je na 6 mjeseci. Poslodavcu se isplaćivalo 100% troška produženog osiguranja za prva 3 mjeseca, a u narednom razdoblju koje može trajati najduže 3 mjeseca, 50% produženog osiguranja, a korisniku se novčana pomoć isplaćivala za najviše 6 mjeseci produženog mirovinskog osiguranja u iznosu koji se utvrđuje na temelju izračuna novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti, a najviše u visini 70% iznosa prosječne plaće isplaćene u gospodarstvu RH za prvih 90 dana, a 35% za preostalo razdoblje.

Dana 25. ožujka 2020. godine Sindikat turizma i usluga Hrvatske i Sindikat Istre Kvarnera i Dalmacije potpisali su s Udrugom ugostiteljstva i turizma Sporazum kojim se do prestanka izvanrednih mjera uvjetovanih pandemijom COVID-19 izvan snage stavlja Kolektivni ugovor ugostiteljstva.

Sagledavši tadašnju situaciju u državi, ali i na svjetskoj razini, bilo je jasno kako će ovogodišnja turistička sezona biti upitna i da je djelatnost suočena s činjenicom da su gotovo sva hotelska društva i ugostiteljski objekti bili zatvoreni te da se ne ostvaruje nikakav prihod. U toj je situaciji u pitanje dolazilo otkazivanje kako granskog, tako i kućnih kolektivnih ugovora koje su  poslodavci, uz poštivanje otkaznog roka, mogli otkazati jednostrano. Zaključeno je da je daleko svrsishodnije i sigurnije zadržati socijalni dijalog u dobroj vjeri i sporazumno s poslodavcima rješavati krizu kako bi po izlasku iz nje nastavili primjenjivati sve ugovorene kolektivne ugovore i pregovarati o novim i višim pravima za radnike.

Zaključeno je kako će poslodavci koristiti mjere koje je usvojila Vlada kako bi se pomoglo gospodarstvu za vrijeme pandemije, a od kojih je najvažnija bila minimalna plaća od 4000 kuna neto i beskamatna odgoda plaćanja pojedinih poreznih davanja te da se na nivou društava - hotela ne smije dozvoliti da dođe do otkazivanja kolektivnih ugovora već rješenja treba tražiti sklapanjem privremenih sporazuma i ugovaranjem prava radnika sukladno mogućnostima dotičnog subjekta.

Svrha sklapanja Sporazuma s Udrugom ugostiteljstva – HUP o moratoriju na Kolektivni ugovor ugostiteljstva dok traju izvanredne mjere bila je očuvanje radnih mjesta i omogućavanje brzog nastavka poslovanja nakon pandemije. Opravdano se pretpostavljalo da se pandemija neće zaustaviti u kraćem vremenu te da je ovogodišnja turistička sezona krajnje neizvjesna.

Uvjet je bio da poslodavci sa sindikalnim podružnicama u svojim hotelima-društvima dogovaraju bez otkazivanja važećih kolektivnih ugovora sporazume o upućivanju radnika na takozvano „čekanje“, na kojemu bi, ovisno o trenutnom stanju pojedinog društva, dogovarali isplatu umanjene plaće za određeni postotak. Sprječavanje poslodavaca u namjeri da otkazuju ugovore o radu postignuto je kriterijima za dobivanje potpora u sklopu vladinih mjera.

Dogovoreno je da se u pregovorima oko sklapanja sporazuma se ne mora dogovoriti moratorij za cijeli kolektivni ugovor. Mogu se navesti pojedini članci, ali u pravilu svi poslodavci tražili su da se stavi moratorij na materijalna prava. Također se trebalo navesti da moratorij traje za određeno vrijeme koje se može navesti, ili do prestanka vladinih izvanrednih mjera nakon čega su sve odredbe kolektivnog ugovora u primjeni. Sugerirano je da se u pregovorima nastoji dogovoriti dodatni iznos na minimalnu plaću koju bi poslodavac isplaćivao iz svojih sredstava, a gdje je to moguće treba dogovoriti knjiženje razlike u plaći kao dug prema svakom radniku koji će se isplatiti kada se za to steknu uvjeti. Otkazivanje kolektivnih ugovora ne smije se prihvatiti. Poslodavci koji misle otkazati kolektivni ugovor za vrijeme trajanja otkaznog roka ne mogu mijenjati ugovorena prava niti sklapati sporazume.

 Dana 15. svibnja Socijalno vijeće za turizam uputilo je ministru rada i mirovinskog sustava dopis s prijedlozima kojim traže  nastavak potpora HZZ-a i izmjene obveza iz mjere Stalni sezonac.  

STUH je zajedno s ostalim socijalnim partnerima koji čine Vijeće apelirao na Vladu RH da hitno donese odluku o barem dodatna  3 mjeseca potpora HZZ-a za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima najviše pogođenima koronavirusom u iznosu od 4.000 kn od lipnja nadalje, poslovnim subjektima čiji je pad prihoda u odnosu na prethodnu godinu 50 % ili više uz jednake mjere oslobođenja od poreza i doprinosa na iznos potpore. Predložili smo da se što prije donesu nove odluke i omogući moratorij ili odgoda ugovorenih obveza koje zbog izvanrednih okolnosti nije moguće ispuniti, a koje se nisu mogle predvidjeti niti su nastale krivnjom stalnih sezonaca ili poslodavaca i pozvali Vladu RH da i nadalje nastavi s provođenjem mjera potpore za turizam  kako bi se zadržali svi pozitivni učinci dotadašnjih mjera koje su sačuvale tisuće radnih mjesta i omogućile uključivanje radnika u početak turističke sezone. Apelirali smo i na to da se  turističkom sektoru mora pružiti podrška kako bi se premostio period do sljedeće turističke godine, a što je moguće postići snažnijim korištenjem EU sredstava i fondova za pomoć turizmu kroz subvencije plaća do proljeća 2021.

Početkom lipnja, točnije 9.6., sa socijalnim partnerima u turizmu dogovorili smo nastavak primjene Kolektivnog ugovora ugostiteljstva i time stavili izvan snage Sporazum o moratoriju na odredbe Kolektivnog ugovora ugostiteljstva potpisan 25. ožujka 2020. godine. Stranke potpisnice Sporazumom su utvrdile kako se do 30. travnja 2021. godine neće primjenjivati dio članka 30. Kolektivnog ugovora ugostiteljstva, u dijelu u kojem je regulirana visina minimalne bruto plaće u kunama bez dodataka za II, III, i IV grupu složenosti poslova. Ostali članci Kolektivnog ugovora ugostiteljstva ostaju na snazi i primjenjuju se do 31. prosinca 2021. Iznimno, ako su kod pojedinog poslodavca uslijed izvanrednih okolnosti izazvanih virusom COVID-19 temeljem aneksa kućnog kolektivnog ugovora ili posebnog sporazuma sklopljenog sa sindikatima potpisnicima Kolektivnog ugovora ugostiteljstva pojedina pitanja u kućnom kolektivnom ugovoru uređena drugačije nego u Kolektivnom ugovoru ugostiteljstva za vrijeme važenja tih kućnih aneksa odnosno sporazuma njihove će odredbe za radnike tog društva imati prednost pred odredbama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva. Dodatno, stranke su sporazumno utvrdile kako za vrijeme trajanja pandemije virusa COVID-19 i njezinih posljedica na poslovanje turističkog sektora, a zbog čega je ugroženo poslovanje u ugostiteljstvu i turizmu i dijelom i/ili u cijelosti prekinuto poslovanje poslodavca te posljedično zbog nemogućnosti osiguranja posla radniku prema zaključenom ugovoru o radu, radnik, za razdoblje kada ne radi, prema odluci poslodavca ima pravo na naknadu plaće u iznosu od najmanje 50% njegove osnovne plaće. Ukoliko bi navedeni iznos bio niži od minimalne plaće propisane Uredbom o minimalnoj plaći, radnik ima pravo na iznos u visini minimalne plaće. Kod poslodavaca koji imaju kućne kolektivne ugovore visina osnovnih plaća, odnosno visina osnovice plaća i visina naknade plaće, utvrđuju se temeljem pregovora između sindikata i poslodavca.

Na sastanku koji je održan u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava održanog 3. srpnja dogovoren je nastavak potpore turističkom sektoru u svrhu očuvanja radnih mjesta na način da su turističkom  sektoru  odobrene potpore za srpanj i kolovoz pod istim uvjetima kao za lipanj. Dogovoreno je da poslodavac mora dokazati pad prihoda od najmanje 50% za lipanj 2020. u odnosu na lipanj 2019. godine temeljem PDV obrasca predanog Poreznoj upravi najkasnije do 20-tog u tekućem mjesecu u kojemu dospijeva isplata potpore, a potpora se može tražiti za sve radnike koji su zaposleni kod poslodavca do 19.3.2020. Radnici zaposleni nakon tog datuma ne mogu biti uključeni u mjeru. Visina subvencije iznosi 4.000 kuna za mjesec srpanj po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno razmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu. Rok isplate potpore je do 20-tog u mjesecu za prethodni mjesec. Ukoliko je za vrijeme korištenja mjere došlo do otkaza ugovora o radu krivnjom poslodavca, isti ne ostvaruje pravo na isplatu za radnika kojem je otkazan ugovor za odrađeni mjesec ili dane u mjesecu koji dospijevaju za isplatu.

Sukladno navedenom STUH je i dalje u društvima gdje imamo organiziran sindikat mogao sklapati sporazume s poslodavcima putem kojih se dogovaraju prava radnika za vrijeme rada, odnosno za vrijeme takozvanog čekanja. Nakon prestanka sezone i mjere od 4.000 kuna, koristiti će se potpora koja dopušta tzv. skraćenje radnog tjedna.

U listopadu, po završetku ionako skraćene i slabe sezone i nakon naših primjedbi na mjere za očuvanje radnih mjesta i kriterije koji osiguravaju potporu društvima s padom prihoda na mjesečnoj razini te naših zahtjeva da se pad prihoda gleda kumulativno za sve mjesece koji prethode mjesecu za koji se traži potpora,  12.listopada održan je sastanak predstavnika HUP-a i sindikalnih središnjica s ministrom rada i mirovinskog sustava Josipom Aladrovićem. Definitivno je zaključeno da se potpore za mjesec rujan mogu zatražiti i dobiti isključivo na osnovu sada važeće mjere i u njoj utvrđenih kriterija. Za mjesec listopad, studeni i prosinac doći će do izmjena kriterija, a konačni prijedlog Upravnom vijeću zavoda za zapošljavanje, koje i donosi mjere, uputiti će se nakon sastanka koji će se održati 14. ili 15. listopada. Naime, rasprava je završena prijedlogom da se razmotri kumulativni pristup padu prihoda, ali kvartalno, ili točnije za drugi i treći kvartal ove godine, s tim da se razmotri i mogućnost širenja baze korisnika potpore na način da se uključi veći broj subjekata uz manje novca, sukladno postotku pada prihoda. HUP je dobio zadatak da pod hitno dostavi prijedlog takvog rješenja. Uz navedeno sagledana je i mogućnost da se kod mjere skraćenja radnog vremena omogući kraće radno vrijeme i za sektore koji iskazuju takve potrebe (mogućnost za više od 50 % što će se dodatno raspraviti).

Krajem mjeseca studenog sastalo se Socijalno vijeće za turizam koje je na svojoj sjednici donijelo zaključak da se potpore za nastavak očuvanja radnih mjesta u turizmu moraju i dalje nastavit isplaćivat i to do travnja 2021. godine ako sljedeću turističku sezonu želimo dočekati spremni i na razini koja se od hrvatskog turizma očekuje.  Zajednički dopis članovi Vijeća uputili su Ministarstvu rada i mirovinskog sustava i zajednički predložili da se za definiranje nastavka potpora u obzir uzmu sljedeći faktori: 

Za turistički sektor je važno nastaviti primjenu Potpora ORM prema istim uvjetima.

Potrebno je i bitno definirati potpore ORM/mjere HZZ-a najkasnije do polovice prosinca 2020. kako bi se osigurala stabilnost radnih mjesta i zaposlenost na prijelazu u novu godinu te mogle planirati financije/likvidnost poslovanja.

Što skorije donošenje odluka o nastavku potpora za očuvanje radnih mjesta i njihovo definiranje najkasnije do 15.12.2020. spriječit će otkazivanje ugovora i neće u opasnost dovesti razmišljanja u smjeru otpuštanja koja bi dodatno mogla doći do izražaja zbog novih epidemioloških mjera i zatvaranja ugostiteljskih objekata.

Nadamo se kako će Vlada donijeti ispravnu odluku za spas hrvatskog turizma do kraja ove godine.

Maja Mirt

koordinatorica za odnose s javnošću STUH

 

 

Kolektivni ugovori

  • Sporazum sindikati i HUP, 8.6.2020.Preuzmi
  • Kolektivni ugovor ugostiteljstva, 20.12.2019., NN 5/20Preuzmi
  • Odluka o proširenju primjene Dodatka I o izmjenama i dopunama KUUPreuzmi
  • Dodatak I o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva Preuzmi

Anketa

Je li vam otkazan ugovor o radu (ili nije produžen) kao posljedica pandemije COVID-19?
Pogledajte ostale ankete