28.09.2022

Ispregovarano povećanje plaća u Pleter - uslugama d.o.o.

Dana 27. rujna 2022. godine u sjedištu društva Pleter - usluge d.o.o. u Zagrebu održan je sastanak s predstavnicima Uprave Društva i pregovori kojima je za cilj poboljšanje materijalnog statusa zaposlenih, povećanje plaća i ostalih primitaka. Inicijator pregovora bio je Sindikat turizma i usluga Hrvatske, s obzirom na to da društvo Pleter – usluge d.o.o. zapošljava 1100 radnika  koji obavljaju poslove  pripremanja i usluživanja hrane i pružanja usluga smještaja, zbog čega je veći broj zaposlenih  organiziran u STUH.

Na sastanku su predstavnici Uprave sindikalnim predstavnicima prezentirali temeljne ciljeve i modele za povećanje materijalnih prava radnika s naglaskom na potrebu korekcije koeficijenata za pojedina radna mjesta, temeljna za obavljanje djelatnosti i to za sva radna mjesta pomoćnih radnika i pomoćnih ugostiteljskih radnika, radna mjesta kuhara, kuhara specijalista, konobara i konobara specijalista. Predloženo povećanje u postotku iznosi povećanje od 7 do 14 posto.

Predstavnici SUH-a podržali su predloženi  model povećanja uz isplatu naknade za topli obrok svim zaposlenim radnicima u visini od 300,00 kn mjesečno i sve to s primjenom za rujan i isplatom u listopadu 2022. godine. STUH je također predložio da se u periodu do kraja 2022. godine razmotri potreba i mogućnost povećanja koeficijenata i za radna mjesta skladištara, voditelja skladišta, prodavača u kantinama i dr., uz pregovore o usklađivanju ostalih koeficijenata svim zaposlenima, a sukladno najavama o povećanju visine minimalne plaće za 2023. godinu, povećanju visine božićnice za 2022. godinu, uz isplatu dara djetetu u visini od 1.000,00 kuna.

Na satanku su u ime Sindikata turizma i usluga Hrvatske sudjelovali tajnica i pravna savjetnica Sunčica Benović i sindikalna povjerenica Podružnice Božica Ivančić.

Kolektivni ugovori

  • Odluka o proširenoj primjeni KUU, svibanj 2022.Preuzmi
  • Kolektivni ugovor ugostiteljstva 11.4.2022. NN 50/2022 Preuzmi
  • Aneks KUU 8.3.2021.Preuzmi
  • Sporazum sindikati i HUP, 8.6.2020.Preuzmi

Anketa

Mislite li da bi članovi sindikata trebali imati dodatna prava u koletivnim ugovorima u odnosu na ostale zaposlene?
Pogledajte ostale ankete