20.12.2022

Isplata božićnice u Liburnia Riviera Hotelima

U Liburnia Riviera Hotelima 14. prosinca s Upravom Društva potpisan je Sporazum kojim se utvrđuje da Poslodavac radnicima koji su kod Poslodavca zaposleni na dan 16. 12. 2022. isplatiti:

- neoporezivu prigodnu nagradu (božićnicu) u iznosu najviše 4.500,00 kn po radniku.

- neoporezivu novčanu nagradu za radne rezultate u 2022. godini u iznosu najviše 500,00 kn po radniku.

Pravo na prigodnu nagradu (božićnicu) u iznosu 4.500,00 kn ostvaruje svaki radnik koji:

- je bio zaposlen kod Poslodavca tijekom cijele 2022. godine,

- je na dan 16.12.2022. zaposlen kod Poslodavca.

Radnici koji nisu cijelu 2022. godinu bili zaposleni kod Poslodavca ostvaruju pravo na proporcionalni dio prigodne nagrade za 2022. godini u skladu s trajanjem njihova radnog odnosa u 2022. godini, ako su na dan 16.12.2022. zaposleni kod Poslodavca. Pri tome, u svrhu obračuna vremena trajanja radnog odnosa smatrati će se:

- da je radnik bio zaposlen cijeli mjesec za svaki mjesec u kojem je bio zaposlen 15 ili više dana;

- da radnik uopće nije bio zaposlen u mjesecu u kojem je bio zaposlen 14 ili manje dana.

Radnici koji na dan 16.12.2022. nisu zaposleni kod Poslodavca ne ostvaruju pravo na prigodnu nagradu (božićnicu) za 2022. godini.

Prigodna nagrada (božićnica) za 2022. godinu u skladu s ovim Sporazumom isplatiti će se najkasnije do 23. 12. 2022.

Pravo na novčanu nagradu za radne rezultate u 2022. godini u iznosu 500,00 kn ostvaruje svaki radnik koji:

- je bio zaposlen kod Poslodavca tijekom cijele 2022. godine,

- je na dan 16. 12. 2022. zaposlen kod Poslodavca.

Radnici koji nisu cijelu 2022. godinu bili zaposleni kod Poslodavca ostvaruju pravo na proporcionalni dio novčane nagrade za radne rezultate u 2022. godini u skladu s trajanjem njihova radnog odnosa u 2022. godini, ako su na dan 16. 12. 2022. zaposleni kod. Pri tome, u svrhu obračuna vremena trajanja radnog odnosa smatrati će se:

- da je radnik bio zaposlen cijeli mjesec za svaki mjesec u kojem je bio zaposlen 15 ili više dana;

- da radnik uopće nije bio zaposlen u mjesecu u kojem je bio zaposlen 14 ili manje dana.

Radnici koji na dan 16. 12. 2022. nisu zaposleni kod Poslodavca ne ostvaruju pravo na novčanu nagradu za radne rezultate u 2022. godini.  

Novčana nagrada za radne rezultate u 2022. godini u skladu s ovim Sporazumom isplatiti će se najkasnije do 23. 12. 2022.

 

Kolektivni ugovori

  • Odluka o proširenju primjene Dodatka I o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstvaPreuzmi
  • Dodatak I o izmjenama i dopunama KOLEKTIVNOG UGOVORA UGOSTITELJSTVA sklopljenog dana 11. travnja 2022. godinePreuzmi
  • Tumačenje čl. 30. st. 1. Komisije za tumačenje KUU, a vezano za povećanje minimalne plaće od 1. 1.2023.Preuzmi
  • Odluka o proširenoj primjeni KUU, svibanj 2022.Preuzmi

Anketa

Možete li sa svojom plaćom pokriti porast životnih troškova?
Pogledajte ostale ankete