21.11.2023

Dogovoreno povećanje plaće i isplata božićnice i dara djetetu za Pleter usluge d.d.

Danas, 21. studenog 2023. u Pleter uslugama d.d. održan je nastavak pregovora Uprave i sindikata koji djeluju u Društvu oko povećanja plaće i ostalih materijalnih prava.

Nakon prilično duge rasprave sindikati su pristali na povećanje od 6 posto što je maksimum na koji je Uprava mogla pristati s obzirom na prihode koje ostvaruje, a uzimajući u obzir da s 1. siječnjem iduće godine minimalna plaća raste, što za ovo Društvo znači izmjenu koeficijenata za gotovo tisuću radnika. O daljnjem rastu plaće sindikati će nastaviti pregovarati.

Dogovorena je i isplata božićnice svim zaposlenima u iznosu od 300 eura, kao i dara za dijete u iznosu od 130 eura.

Ispred Sindikata turizma i usluga Hrvatske na pregovorima je bila Maja Mirt, koordinatorica za odnose s javnošću i međunarodne odnose.

Kolektivni ugovori

  • Odluka o proširenju primjene Dodatka I o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstvaPreuzmi
  • Dodatak I o izmjenama i dopunama KOLEKTIVNOG UGOVORA UGOSTITELJSTVA sklopljenog dana 11. travnja 2022. godinePreuzmi
  • Tumačenje čl. 30. st. 1. Komisije za tumačenje KUU, a vezano za povećanje minimalne plaće od 1. 1.2023.Preuzmi
  • Odluka o proširenoj primjeni KUU, svibanj 2022.Preuzmi

Anketa

Možete li sa svojom plaćom pokriti porast životnih troškova?
Pogledajte ostale ankete