07.03.2018

Čestitamo vam Međunarodni dan žena!

Međunarodni dan žena izniknuo je iz radničkog pokreta na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće u Sjevernoj Americi i Europi. To je bilo vrijeme industrijalizacije i ekonomske ekspanzije koja je često dovodila do prosvjeda zbog loših radnih uvjeta. Osmog ožujka 1857. u New Yorku prosvjedovale su tekstilne radnice zbog loših radnih uvjeta i niskih plaća. Prosvjede je rastjerala policija, a radnice su netom nakon toga osnovale svoj sindikat. Prosvjedi su se nastavljali i dalje do kraja 19. st., i to na baš na 8. ožujka, ali je posebno zabilježen veliki prosvjed 1908. kada je 15.000 žena marširalo New Yorkom tražeći kraće radno vrijeme, bolje plaće i pravo glasa.
Međunarodni dan žena prvi put je obilježen 28. veljače 1909. u New Yorku, a organizirala ga je Socijalistička partija Amerike inspirirana upravo velikim štrajkom njujorških tekstilnih radnica.
Druga međunarodna socijalistička internacionala organizirala je 1910. prvu Međunarodnu konferenciju žena u Kopenhagenu u Danskoj, na kojoj je na prijedlog njemačkih socijalistkinja Luise Zietz i Clare Zetkin utemeljen Međunarodni dan žena, kao dan borbe za ravnopravnost žena.
Već sljedeće godine, 1911., više od milijun ljudi obilježilo je Dan žena na ulicama diljem Danske, Švicarske, Njemačke i Austrije, zahtijevajući pravo glasa žena i pravo političkog djelovanja, protestirajući protiv diskriminacije radnica.
Iz štrajka tekstilnih radnica imigrantkinja u Lawrencu 1912. godine niknuo je slogan "Kruha i ruža!" koji su simbolizirali zahtjeve za prava na ekonomsku sigurnost i dostojanstvo žena.
Ujedinjeni narodi proglasili su službeni Međunarodni dan žena tek 1975. godine, kada je Generalna skupština usvojila rezoluciju proglasivši Dan ljudskih prava žena i međunarodnog mira.
Žene još uvijek čine većinu siromašnih u svijetu, tri četvrtine žena starijih od 25 godina u Aziji i Africi je nepismeno, a nedostupnost obrazovanju i zdravstvenoj skrbi žena globalno je u porastu. U prosjeku, žene zarađuju 30-40 posto manje od muškaraca za isti posao, nema ih ili su podzastupljene u svim centrima političke moći. Žene su i dalje, svugdje u svijetu, većina žrtava nasilja, a stradanja žena i djece u imperijalističkim ratovima širom svijeta i broj njihovih žrtava, prelazi broj žrtava onih koji su u uniformama. Jedna od tri žene na svijetu žrtva je nasilja, a svakih 10 minuta umire jedna djevojka od posljedica nasilja. Globalno, oko jedne trećina žena između 20 i 24 godine kao djevojčice su bile žrtve prisilnih brakova.
Više od 160 godina nakon Chicaga, borba za ženska prava, ženska radnička i sindikalna prava i jednakost i dalje nije završena. Rodna jednakost nije izborena, propisi su i dalje puni rupa kroz koje bujaju novi načini izrabljivanja žena, nemogućnost napredovanja u karijeri uz novo dokazivanje poslije svake trudnoće i poroda, češći rad po ugovorima na određeno ili nepuno radno vrijeme, niže plaće tokom rada te siromaštvo u starosti. Usporavaju se napori na smanjivanju razlika u plaćama između muškaraca i žena: muškarac u Hrvatskoj godišnje prosječno zaradi oko 10.400 kuna bruto više od žene. Niže plaće danas podrazumijevaju i niže mirovine sutra.
I zbog svega gore navedenog 8. ožujak, Međunarodni dan žena, nije rezerviran za proslave, već za prigodno obilježavanje ovog datuma – borbeno, ujedinjeno, organizirano i solidarno. Osmi ožujak jest dan kada se prisjećamo i slavimo sve ono što su žene kroz povijest same i u krvi izborile za generacije koje su dolazile, ali i dan borbe protiv sve veće derogacije prava žena – žena radnica, žena umirovljenica, žena majki kao i onih žena koje to nisu.

Naša borba i dalje traje!

Čestitamo vam vaš dan, Međunarodni dan žena!

Kolektivni ugovori

  • Odluka o proširenju primjene Dodatka I o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstvaPreuzmi
  • Dodatak I o izmjenama i dopunama KOLEKTIVNOG UGOVORA UGOSTITELJSTVA sklopljenog dana 11. travnja 2022. godinePreuzmi
  • Tumačenje čl. 30. st. 1. Komisije za tumačenje KUU, a vezano za povećanje minimalne plaće od 1. 1.2023.Preuzmi
  • Odluka o proširenoj primjeni KUU, svibanj 2022.Preuzmi

Anketa

Možete li sa svojom plaćom pokriti porast životnih troškova?
Pogledajte ostale ankete