Odluka o proširenju primjene Dodatka I o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva

NN 67/2023 (21.6.2023.), Odluka o proširenju primjene Dodatka I o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

1104

Na temelju članka 203. stavka 1. Zakona o radu (»Narodne novine«, broj 93/14, 127/17, 98/19, 151/22) ministar nadležan za rad donosi

ODLUKU

O PROŠIRENJU PRIMJENE DODATKA I O IZMJENAMA I DOPUNAMA KOLEKTIVNOG UGOVORA UGOSTITELJSTVA

I.

Primjena Dodatka I o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva (»Narodne novine«, broj 55/23) zaključenog 26. travnja 2023. proširuje se na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, područje I, odjeljci 55 i 56 Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, broj 58/07).

II.

Ova Odluka stupa na snagu 1. srpnja 2023. i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 152-01/23-01/08

Urbroj: 524-03-02-01/4-23-4

Zagreb, 14. lipnja 2023.

Ministar
Marin Piletić, v. r.