Ankete

Kao radnik / radnica u ugostiteljstvu najnezadovoljniji/a sam:

Plaćom (45.2%)

Radnim vremenom (9.6%)

Odnosom poslodavca prema radnicima (35.6%)

Obimom posla (9.6%)

Ostale ankete:

Kolektivni ugovori

  • Odluka o proširenoj primjeni KUU, svibanj 2022.Preuzmi
  • Kolektivni ugovor ugostiteljstva 11.4.2022. NN 50/2022 Preuzmi
  • Aneks KUU 8.3.2021.Preuzmi
  • Sporazum sindikati i HUP, 8.6.2020.Preuzmi

Anketa

Mislite li da bi članovi sindikata trebali imati dodatna prava u koletivnim ugovorima u odnosu na ostale zaposlene?
Pogledajte ostale ankete