Ankete

Što vam je u ovom trenutku najpotrebnije od sindikalne ponude?

kolektivno pregovaranje - novi kolektivni ugovor (59.5%)

sindikalno osposobljavanje / edukacija (20.9%)

sindikalna ponuda jeftinijih proizvoda i usluga (19.6%)

Ostale ankete:

Kolektivni ugovori

  • Tumačenje čl. 30. st. 1. Komisije za tumačenje KUU, a vezano za povećanje minimalne plaće od 1. 1.2023.Preuzmi
  • Odluka o proširenoj primjeni KUU, svibanj 2022.Preuzmi
  • Kolektivni ugovor ugostiteljstva 11.4.2022. NN 50/2022 Preuzmi
  • Aneks KUU 8.3.2021.Preuzmi

Anketa

Možete li sa svojom plaćom pokriti porast životnih troškova?
Pogledajte ostale ankete