Ankete

Što vam je u ovom trenutku najpotrebnije od sindikalne ponude?

kolektivno pregovaranje - novi kolektivni ugovor (59.5%)

sindikalno osposobljavanje / edukacija (20.9%)

sindikalna ponuda jeftinijih proizvoda i usluga (19.6%)

Ostale ankete:

Kolektivni ugovori

  • Odluka o proširenoj primjeni KUU, svibanj 2022.Preuzmi
  • Kolektivni ugovor ugostiteljstva 11.4.2022. NN 50/2022 Preuzmi
  • Aneks KUU 8.3.2021.Preuzmi
  • Sporazum sindikati i HUP, 8.6.2020.Preuzmi

Anketa

Mislite li da bi članovi sindikata trebali imati dodatna prava u koletivnim ugovorima u odnosu na ostale zaposlene?
Pogledajte ostale ankete